Nabízím životní a profesní koučování a možnost osobního rozvoje. Prostor pro hledání vhodného řešení vaší současné životní situace.

 

Služby

Životní a profesní koučování přizpůsobuji konkrétní životní situaci klienta. Věnuji se především dospělým, kteří se nachází v obtížném životním období (osobním nebo profesním).  Nebo se cítí nespokojeni se svým životem a chtějí objevovat možnosti jeho zlepšení a naplnění.

Životní koučování 
 

Nabízím pomoc, pokud řešíte problémy v osobním životě a hledáte trvalou změnu.

Profesní koučování


Nabízím pomoc, pokud řešíte problémy související s vaší prací.

 

Způsob práce

Ve své praxi při hledání a objevování sebeúzdravných sil každého člověka a pohledu na jeho současnou situaci vycházím ze systemického koučování. To předpokládá, že klíč k řešení našich trápení, otázek či nekomfortní životní situace se nachází v nás. Svět kolem nás, a to, jak ho vnímáme, tvoříme sami, protože pozorovatel je zásadní a nedílnou součástí reality, která ho obklopuje.


Inspirací a zdrojem je pro mne také biosyntetická psychoterapie, která je celostní somatickou psychoterapií a vychází z metody biosyntézy. Její podstatou je práce s integrací a vzájemným zrcadlením životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním (kognitivním). Hledá vyladění a harmonii mezi myslí, tělem a emocemi.  

 

Životnímu a profesnímu koučování se ve své praxi věnuji od roku 2017. Do té doby jsem pracovala jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. 

S respektem a důvěrou sleduji, jakou sílu, váhu a moc má životodárná energie v každém člověku. 

Při své práci se primárně opírám o intenzivní výcvik v systemickém koučování. Zároveň čerpám inspiraci ze světa biosyntézy, který mi otevírá psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (jehož jsem frekventantkou). 

Ráda také zabrousím do minulosti a sáhnu po více jak dvacetileté zkušenosti dramaturgické práce.

 

Setkávání se s lidmi, s jejich příběhy. 

O mně