top of page

Nabízím individuální terapii, koučování a psychosociální poradenství. 

 

Naleznete u mne prostor pro hledání vhodného řešení vaší současné životní situace.

Kdo jsem

Služby

Individuální terapii i koučování přizpůsobuji konkrétní životní situaci klienta. Věnuji se především dospělým mladým dospělým, kteří se nachází v obtížném životním období (osobním nebo profesním).  Nebo se cítí nespokojeni se svým životem a chtějí objevovat možnosti jeho zlepšení a naplnění.

Individuální terapie
 

Nabízím pomoc, pokud řešíte problémy v osobním životě a hledáte trvalou změnu.

Koučování


Nabízím pomoc, pokud řešíte problémy související s vaší prací.

Koučing

Způsob práce

Ve své praxi vycházím z biosyntetické psychoterapie a jejího celostního pohledu na člověka, jeho mysl, tělo a prožívání. Motorem procesu je přirozené tíhnutí k úzdravě. Spolu s klientem se v bezpečném a tvořivém prostředí pokoušíme odstraňovat překážky bránící tomuto tíhnutí. S důvěrou sleduji, jakou sílu, váhu a moc má životodárná energie v každém z nás. 


Při koučování vycházím ze systemickéhého přístupu. Ten předpokládá, že klíč k řešení našich trápení, otázek či nekomfortní životní situace se nachází v nás. Svět kolem nás, a to, jak ho vnímáme, tvoříme sami, jsme jeho součástí.

Kdy mne vyhledat

Individuální terapii a koučování se ve své praxi věnuji od roku 2017. Do té doby jsem pracovala jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. 

S respektem a důvěrou sleduji, jakou sílu, váhu a moc má životodárná energie v každém člověku. 

Při práci vycházím z biosyntetické psychoterapie a jejího celostního pohledu na člověka, jeho mysl, tělo a prožívání. 

Při koučování čerpám ze systemického přístupu, který věří, že klíč k řešení naší situace se nachází v nás.

O mně

Kontakt
bottom of page