Kontakt

S trochou léčivého humoru a nadsázky lze náš život vnímat coby film. Jako Váš průvodce a kouč Vám dokáži uvědomit si, v jakém filmu hrajete.

Je to drama, detektivka nebo komedie?

 

Ráda Vám v prostředí důvěry a respektu pomohu hrát hlavní roli ve Vašem životním filmu a vytvořit z něho příběh, jaký si přejete.

Jen Vy víte, co je pro Vás nejlepší. Klíč ke změně se skrývá ve Vašem srdci.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Pracuji i v angličtině; práce přes skype možná po dohodě.

Mgr. Ivana Novotná

​​Tel: +420 607 513 578

E-mail: ​coach@ivananovotna.cz

  • emcc
  • Black LinkedIn Icon

IČO: 88270777  |  Lucemburská 1869/42 Praha 3, 130 00  |  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14.11. 2011 , č.j.UMCP3 119858/2018 |  © 2018 Ivana Novotná

Jako kouč budu ráda nehodnotícím a naslouchajícím průvodcem Vaší životní situací na cestě ke změně.

 

Kdo jsem

Má cesta k pomáhající profesi začala před mnoha lety, ve chvíli, kdy jsem se po ukončení studia na gymnáziu rozhodovala o výběru vysoké školy. 

Již tehdy mne bytostně přitahovaly lidské příběhy – radosti a strasti lidské duše – filmy a knihy byly mými věrnými přáteli od útlého dětství. Volba filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zdála přímou a logickou. 

Jedinou variantou bylo studium psychologie, ale ozval se můj vnitřní hlas a intuice napovídající, že pro tento typ studia a posléze profese nemám v osmnácti letech dostatek životních zkušeností. A jak to tak bývá, osud mi je záhy začal nadělovat.

 

Jak koučuji

„Cíl bez plánu je pouze přání.“

Antoine de Saint Exupery

Prošla jsem intenzivními výcvikem v systemickém koučování, které vychází z předpokladu, že klíč k řešení našich trápení, otázek či nekomfortní životní situace se nachází v nás.

 

Systemické koučování se odkazuje na konstruktivismus, a tedy na tezi, že k objektivní realitě nemáme přístup. Naopak, že svět kolem nás si tvoříme sami, protože pozorovatel je jeho zásadní a nedílnou součástí. Jsme těmi jedinými, kdo jsou schopni realitu kolem sebe ovlivnit a změnit.

Systemické koučování má schopnost dostat se pod vnější slupku osobnosti. Často se stane, že o vlastní síle nevíme, neuvědomujeme si ji, nejsou nám jasná naše skutečná přání, potřeby a touhy duše, která se může zdát chycená či uvězněná – společně se je můžeme pokusit najít či znovu objevit. 

Koučovací rozhovor s Vámi povedu nedirektivním způsobem tak, abyste s podporou Vašeho potenciálu, tvořivosti a samostatnosti dosáhli cíle, o který usilujete. To vše s využitím Vašich vnitřních zdrojů i zdrojů z Vašeho okolí.

Při naší společné práci budu plně respektovat Vaše tempo i Vaše vidění světa, protože si vážím důvěry, kterou mi dáváte. Změna se dostaví ve chvíli, kdy Vy sami jí budete otevřeni a budete schopni ji přijmout.

 

Zásadní a zcela samozřejmou součástí mé práce je absolutní diskrétnost. Jako členka EMCC Czech Republic se řídím etickým kodexem EMCC. 

 

Kdy mne vyhledat

Nejdůležitější je mít motivaci, ochotu a vůli s Vaším životem něco udělat, protože život je změna.

 

Nežijeme na pustém ostrově, ale obklopeni dalšími lidmi, máme manžele, životní partnery, děti, rodiče, přátele, kamarády, sousedy, kolegy. Některé milujeme, jiné sneseme, pár nesnášíme ba přímo nemůžeme vystát. Emoce, které v nás vyvolávají hovoří především o nás.  Svět je naším zrcadlem i obrazem.

„Neexistuje nic dobrého a nic špatného, to jen naše myšlení způsobuje tento rozdíl. 
William Shakespeare