top of page

Individuální terapii a koučování se ve své praxi věnuji od roku 2017. Do té doby jsem pracovala jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. 

S respektem a důvěrou sleduji, jakou sílu, váhu a moc má životodárná energie v každém člověku. 

Při práci vycházím z biosyntetické psychoterapie a jejího celostního pohledu na člověka, jeho mysl, tělo a prožívání. 

Při koučování čerpám ze systemického přístupu, který věří, že klíč k řešení naší situace se nachází v nás.

Lidské příběhy mne přitahovaly od dětství. Filmy a knihy byly a stále jsou mými věrnými přáteli. Dalším spojencem se stala psychologie s jejím pátráním a vhledy do lidské duše. 

Nejen díky klientům, ale také osobní zkušenosti věřím, že i bolestný zážitek se dá postupně a pomalu přetvořit v pozitivní zkušenost.

 

O mně

Má předchozí dramaturgická práce, dotýkající se lidského bytí uměleckým způsobem, se stala jednou stranou téže mince. Tou druhou je má současná profese. 

Myslím, že s trochou léčivého humoru a nadsázky lze náš život vnímat jako film.

 

Nabízím vám prostor důvěry a respektu i pomoc hrát hlavní roli ve vašem životním filmu.

Sebezkušenostní výcviky
Vzdělání
 • Systemické koučování I. (Systemický institut s.r.o., Praha, červen 2016 – březen 2017)

 • Systemické koučování II. (Systemický institut s.r.o., Praha, duben – říjen 2017)

 • Systemic Approach Training  (Ria Verlinden, únor – listopad 2014)

 • Dvouletý kurz: Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (RNDr. Ladislav Dvořák CSc., Mgr. Ester Neumanová, březen 2011 – listopad 2012)

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii a Českou asociací pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, od 2021)

 • Psychoterapeutické minimum (psychologické vzdělání pro psychoterapeuty, 2019 - 2020, Český institut biosyntézy)

 • Pražská psychoterapeutická fakulta - CŽV (2018 - 2020)

 • Magisterské studium FF UK (ukončeno 1999)

Profesní spolupráce
Workshopy a semináře
 • Chatová krizová intervence (Remedium, Praha, 2023)

 • Základní krizová intervence (Remedium, Praha, 2019))

 • Workshop Důvěra ve změnu – Trauma v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy – PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková PhD., 2017)

 • Kurz hagioterapie  (MUDr. Mgr. Prokop Remeš)

 • Semináře: Vybrané kapitoly z lékařství; Onkologická onemocnění a psychika člověka (MUDr. Olga Dostálová, CSc., 2019)

 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. (Mgr. Jakub Zlámaný PhD., 2018)

 • Workshopy – rodinné konstelace (IVGT Praha, Ria Verlinden, 2010, 2011, 2012)

 • Workshopy Carola Castillo - Reconstructivas - medicina cuántica ancestral (září 2015 Gröningen, září 2016 Thun, září 2017 Göteborg)

bottom of page