Má cesta k pomáhající profesi začala před mnoha lety, ve chvíli, kdy jsem se po ukončení studia na gymnáziu rozhodovala o výběru vysoké školy.

 

Již tehdy mne bytostně přitahovaly lidské příběhy – radosti a strasti lidské duše – filmy a knihy byly mými věrnými přáteli od útlého dětství. Volba filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zdála přímou a logickou.

 

Jedinou variantou bylo studium psychologie, ale ozval se vnitřní hlas a intuice napovídající, že pro tento typ studia a posléze profese nemám v osmnácti letech dostatek životních zkušeností. A jak to tak bývá, osud mi je záhy začal nadělovat.

 

Nevyléčitelná a několik let trvající nemoc jednoho z mých rodičů byla první z nich. Párkrát jsem se ocitla blízko hranice, kdy jsem měla pocit, že nevím kudy dál. Přímá zkušenost se smrtí pro mne byla určující. Umožnila mi na vlastní kůži zažít a pochopit, jak se  bolestný zážitek dá postupně a pomalu přetvořit v pozitivní zkušenost. Změnu chování, jednání i myšlení.

 

Vystudovala jsem filmovou vědu a dvacet let pracovala nejprve jako člen týmu programového oddělení pod vedením paní doktorky Zaoralové a poté jako dramaturg Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Barvité a proměnlivé příběhy hrdinů na filmovém plátně, i tvůrců mimo něj, mne provázely, i když jsem se rozhodla navštěvovat sebe-rozvojové semináře, workshopy a výcviky. Začala jsem si uvědomovat, že dramaturgická práce dotýkající se lidské podstaty a psyché uměleckým způsobem, je předstupněm k práci s lidmi v rámci pomáhající profese, do které jsem postupně dozrála. 

 

Kdo jsem

Sebezkušenostní výcviky
 • Systemické koučování I. (Systemický institut s.r.o., Praha, červen 2016 – březen 2017)

 • Systemické koučování II. (Systemický institut s.r.o., Praha, duben – říjen 2017)

 • Systemic Approach Training  (Ria Verlinden, únor – listopad 2014)

 • Dvouletý kurz: Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu (RNDr. Ladislav Dvořák CSc., Mgr. Ester Neumanová, březen 2011 – listopad 2012)

Vzdělání
 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze Český institut biosyntézy, od 2021)

 • Psychoterapeutické minimum Český institut biosyntézy, 2019 - 2020)

 • Pražská psychoterapeutická fakulta - CŽV (2018 - 2020)

 • Magisterské studium Filmová věda FF UK (ukončeno 1999)

Workshopy a semináře
Profesní spolupráce
 • Základní krizová intervence (Remedium, Praha, 2019))

 • Workshop Důvěra ve změnu – Trauma v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy – PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková PhD., 2017)

 • Kurz hagioterapie  (MUDr. Mgr. Prokop Remeš)

 • Semináře: Vybrané kapitoly z lékařství; Onkologická onemocnění a psychika člověka (MUDr. Olga Dostálová, CSc., 2019)

 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. (Mgr. Jakub Zlámaný PhD., 2018)

 • Workshopy – rodinné konstelace (IVGT Praha, Ria Verlinden, 2010, 2011, 2012)

 • Workshopy Carola Castillo - Reconstructivas - medicina cuántica ancestral (září 2015 Gröningen, září 2016 Thun, září 2017 Göteborg)