top of page

Způsob práce

„Vše se trochu změní, sotva to vyslovíme nahlas.“

Herman Hesse

Ve své praxi při hledání a objevování sebeúzdravných sil každého člověka a pohledu na jeho současnou situaci vycházím ze systemického koučování. Inspirací a zdrojem je pro mne také biosyntetická psychoterapie, která je celostní somatickou psychoterapií a vychází z metody biosyntézy. 

Při společné práci vám pomohu získat:

 • schopnost pohlédnout na daný problém z širšího a odlišného úhlu

 • prohloubení sebereflexe 

 • rozvinutí vlastních zdrojů a snadnější přístup k nim

 • ujasnění dalších kroků a možných řešení

 • uvědomění si vlastních potřeb

 • větší schopnost vést vlastní život

 • nástroje na zvládání myšlenkových vzorců

 • schopnost lépe pracovat s vlastními emocemi

V bezpečném a kreativním prostoru nabízím:

 • nehodnotící, přijímající a empatický přístup

 • respekt k vašemu tempu i vidění světa

 • diskrétnost (jako člen EMCC Czech Republic se řídím etickým kodexem EMCC.  

 • pravidelný čas setkávání

bottom of page