Kontakt

S trochou léčivého humoru a nadsázky lze náš život vnímat coby film. Jako Váš průvodce a kouč Vám dokáži uvědomit si, v jakém filmu hrajete.

Je to drama, detektivka nebo komedie?

 

Ráda Vám v prostředí důvěry a respektu pomohu hrát hlavní roli ve Vašem životním filmu a vytvořit z něho příběh, jaký si přejete.

Jen Vy víte, co je pro Vás nejlepší. Klíč ke změně se skrývá ve Vašem srdci.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Pracuji i v angličtině; práce přes skype možná po dohodě.

Mgr. Ivana Novotná

​​Tel: +420 607 513 578

E-mail: ​coach@ivananovotna.cz

  • emcc
  • Black LinkedIn Icon

IČO: 88270777  |  Lucemburská 1869/42 Praha 3, 130 00  |  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14.11. 2011 , č.j.UMCP3 119858/2018 |  © 2018 Ivana Novotná

Jak koučuji

„Vše se trochu změní, sotva to vyslovíme nahlas.“

Herman Hesse

Prošla jsem intenzivními výcvikem v systemickém koučování, které vychází z předpokladu, že klíč k řešení našich trápení, otázek či nekomfortní životní situace se nachází v nás.

 

Systemické koučování se odkazuje na konstruktivismus, a tedy na tezi, že k objektivní realitě nemáme přístup. Naopak, že svět kolem nás si tvoříme sami, protože pozorovatel je jeho zásadní a nedílnou součástí. Jsme těmi jedinými, kdo jsou schopni realitu kolem sebe ovlivnit a změnit.

 

Systemické koučování má schopnost dostat se pod vnější slupku osobnosti. Často se stane, že o vlastní síle nevíme, neuvědomujeme si ji, nejsou nám jasná naše skutečná přání, potřeby a touhy duše, která se může zdát chycená či uvězněná – společně se je můžeme pokusit najít či znovu objevit.

Koučovací rozhovor s Vámi povedu nedirektivním způsobem tak, abyste s podporou Vašeho potenciálu, tvořivosti a samostatnosti dosáhli cíle, o který usilujete. To vše s využitím Vašich vnitřních zdrojů i zdrojů z Vašeho okolí.

Při naší společné práci budu plně respektovat Vaše tempo i Vaše vidění světa, protože si vážím důvěry, kterou mi dáváte. Změna se dostaví ve chvíli, kdy Vy sami jí budete otevřeni a budete schopni ji přijmout.

 

Zásadní a zcela samozřejmou součástí mé práce je absolutní diskrétnost. Jako členka EMCC Czech Republic se řídím etickým kodexem EMCC.

 

Poté, co mne zkontaktujete – buď emailem nebo telefonem, se sejdeme, abychom se poznali a zjistili, zda Vám mohu pomoci a zda chceme společně pracovat. Naše schůzka může proběhnout v příjemném prostředí kavárny nebo čajovny, je bezplatná a bude trvat asi hodinu. 

 

Pokud se na spolupráci dohodneme, určíme si termín prvního setkání, při kterém se zaměříme na definování skutečného, reálného a Vámi požadovaného cíle naší společné spolupráce. Určíme nejvhodnější frekvenci a dobu setkávání.

Lze se domluvit na úzce a konkrétně cílené zakázce (např. zlepšení komunikace, změna práce, time management) až po dlouhodobější spolupráci na hlubších vnitřních změnách (např. změny myšlení a přístupu k životním situacím, snaha „přepsat“ zažité vzorce chování, podpora zásadní životní změny).

 

Má-li být změna trvalá a opravdu se dotýkat Vaší podstaty, je potřeba scházet se pravidelně. Možnosti setkávání nabízím od týdenního, až po čtyřtýdenní frekvenci. Delší doba mezi setkáními není příliš účelná, protože se vytrácí kontinuita společné práce a k procesu změny je obtížné dospět.

 

Součástí koučinku mohou být individuálně zaměřené domácí úkoly, různá cvičení či nacvičování technik, které Vám pomohou nahlédnout na Vaší konkrétní situaci z jiného úhlu nebo novým způsobem.

Aby má práce s Vámi byla efektivní a sloužila co nejvíce Vašim potřebám, využívám kromě vlastního dovzdělávání, pomoci supervizí odborných koučů, kteří mohou v případě potřeby a při zachování profesionální mlčenlivosti zhodnotit efektivitu mé práce.

 

Ve chvíli, kdy bude Váš problém přesahovat mou schopnost Vám pomoci (například u lidí potřebujících medikaci apod.) či Vám mnou nabídnutý způsob práce nebude vyhovovat, Vám mohu doporučit jiné kvalitní kouče i profesionály z jiných oborů.

 

Starat se o duši by mělo být stejně samozřejmé, jako starat se o své tělo. Pokud bude lépe nám, bude lépe i našim blízkým, bude se nám více dařit ve všem, co děláme a do čeho se pustíme.

 

Inteligence duše je velká a platí, že pokud uděláme změnu v jedné konkrétní oblasti života, ovlivní to i ty ostatní. Při navázání živého a upřímného kontaktu s naším nitrem, duše začne hledat další cesty; zpočátku coby pramínek a postupně jako řeka se rozlije do celého těla a vtiskne smysl našemu konání a bytí.

 

Koučink se týká celého života.